Poniżej przedstawiamy kilka wybranych naszych realizacji.
Na  wszystkich  budowach  staraliśmy  się  stosować trzy
główne zasady :
  - sprawne i fachowe prowadzenie inwestycji   budowlanej
  - troska o zapewnienie niezmiennych i ekonomicznie     uzasadnionych małych kosztów realizacji
  - terminowe przekazanie budów Inwestorom.

KOMPLEKS BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I APARTAMENTÓW
UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 2 c, W-WA
OSIEDLE 57 DOMÓW CZTERORODZINNYCH "BORKI"
UL. TRAKT LUBELSKI, W-WA
BUDYNEK MIESZKALNY Z 6 APARTAMENTAMI I GARAŻEM PODZIEMNYM
UL. RUMIANA 85, W-WA
BUDYNEK BIUROWO - MIESZKALNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM
UL.WIERTNICZA 58, DZISIAJ AMBASADA BIAŁORUSI
OSIEDLE 24 DOMÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
UL. WAPIENNA, W-WA
OSIEDLE 42 DOMÓW CZTERORODZINNYCH
UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, W-WA
BUDYNEK BIUROWO - MIESZKALNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM
UL.WIERTNICZEJ 104, W-WA